ประชาชนจังหวัดระนองเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

 

                             เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้แรงงานจังหวัดระนอง ประสานขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด อาหารว่างจำนวน 3,600 ชุด (4ครั้ง) จากสถานประกอบการและผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดระนอง เพื่อให้ประชาชนจังหวัดระนอง ที่จะเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และร่วมพิธีปฐมนิเทศน์ผู้จะเดินทาง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร จำนวน 750 คน