ประชาชนจังหวัดระนองเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 26 พ.ย.59

   

 

                          เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้แรงงานจังหวัดระนอง ประสานขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด อาหารว่าง จำนวน 3,600 ชุด       (4 ครั้ง ) จากสถานประกอบการและผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดระนอง เพื่อให้ประชาชนจังหวัดระนอง ที่จะเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ และร่วมพิธีปฐมนิเทศน์ผู้ที่จะเดินทาง  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร จำนวน      รถบัส 20 คัน และจำนวนประชาชน 750 คน