ประชาชนจังหวัดระนองเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

 

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 จังหวัดระนอง มอบหมายแรงงานจังหวัด ประสานสถานประกอบการ/ผู้มีจิตอาสา จัดหาน้ำดื่ม/ อาหาร สำหรับประชาชนจังหวัดระนอง ที่จะเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ แยกเป็นของว่าง 800 ชุด น้ำดื่ม 2,800 ขวด โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระนองรับมอบแทน