หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2560

 

 

                          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จัดหางานจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ.ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง และร่วมเล่นกิจกรรมกับเด็กๆ มอบของขวัญ โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญ จากบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขาระนอง