โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน

 

 

                         เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัด จัดกิจกรรม "โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน" เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (ทำดีเพื่อพ่อ) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ ร่วมเป็นเกียรติถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน. สัสดีจังหวัด และอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 50 คน ร่วมทำความสะอาดสาธารณสถาน ทำสมาธิ แผ่เมตตา