ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560

 

 

                       เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 " เพื่อให้สตรีมีการจัดกิจกรรมแสดงพลัง ซึ่งแสดงออกถึงความรักสามัคคี การสร้างสัมพันธ์อันดี ในหมู่คณะสตรีในทุกระดับ  ที่ช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง