ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการต้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ

 

                          วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จังหวัดระนอง ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เกาะสุรินทร์-พังงา เจ้าหน้าตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดระนอง  เจ้าท่าภูมิภาค  ปกครอง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตรวจคนเข้าเมือง   กอ.รมน.จังหวัด  กอ.รมน.ส่วนแยก 1 ศปชล. ประมงจังหวัด IOM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจเรือประมงทะเลบริเวณเขตตะวันตกเกาะพยาม น่านน้ำจังหวัดระนอง โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต 991 เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติงาน