การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

 

 

                            สรุปผลการตัดสินการประกวดผลงานจังหวัดระนองและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560

ณ HALL ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี  ดังนี้

                           จังหวัดระนอง ได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับ รักษามาตราฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1  บริษัทอันดามันซีฟู้ด ได้รับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทสยามแม็คโคร สาขาระนอง ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ระดับประเทศประเภท ชมรม TO BE NUMBER ในสถานประกอบการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2560