การตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานประมงทะเล ตามโครงการบูรณาการเพื่อป้องปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ฯ

 

 

                            วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สำนักอัยการคดีค้ามนุษย์  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระนอง และการทำประมงที่ถูกกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 ฯ เจ้าท่าภูมิภาค ประมงจังหวัด ปกครองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมือง ศปชล. IOM ประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตรวจเรือประมงทะเลบริเวณเขตตะวันตกเกาะช้าง น่านน้ำจังหวัดระนอง โดยได้รับการสนับสนุนตรวจการเรือ ต.113 จากกองทัพเรือภาคที่ 3 เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติงาน