กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีร่วมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

 

                วันที่ 13  ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง อาสาสมัครแรงงาน หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง กอ.รมน.จังหวัด สัสดีจังหวัด และเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 200 คน ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อพ่อ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยทำความสะอาด ขัดถู คราบสิ่งสกปรก ณ ศาลหลักเมืองอนุสาวรีย์คอซู้เจียง ป้ายอนุสาวรีย์คอซู้เจียง และเก็บกวาดขยะบริเวณสวนสาธารณเทศบาล