ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

   

                      วันนี้เวลา 10.30 น. จังหวัดระนอง มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานสังกัดเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิน   ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง