ตรววจแรงงานแบบบูรณาการฯ

 

 

                      วันที่ 12 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 น. พลโทดำหิร์  สุขพันธ์ ผอ.ศปป2 กอ.รมส และคณะได้เข้ามาร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ ร.25 พัน 2 จังหวัดระนอง ช่วงบ่ายได้ร่วมการออกตรวจเรือประมงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  การใช้แรงงานเด็ก  แรงงานบังคับ  โดยมีแรงงานจังหวัดระนอง และส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง  พมจ.รน  ปกครองจังหวัด  เจ้าท่าส่วนภูมิภาค  ตำรวจน้ำ  ตรวจคนเข้าเมือง   กอ.รมน.จังหวัด  ประชาสัมพันธ์  และ IOM จากนั้นได้มอบยาสามัญประจำเรือ ให้กับเรือประมง