ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ

 

 

                                                วันนี้เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดระนอง เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสถานประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ.ภูธารีสอร์ท ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง มีเจ้าของสถานประกอบการ ฝ่ายบุคคลเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน