ประชุมหารือกรอบแนวทางการติดตามสืบสวนขยายผลความผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์

 

             

                        เมื่อวานวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง จัดประชุมหารือกรอบแนวทางการติดตามสืบสวนขยายผลความผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ คดีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี (ม.44 พรบ.คุ้มครองแรงงาน) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัด ร้อยเวณเจ้าของคดี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นิติกร จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน และแรงงานจังหวัด ซึ่งทราบว่าเด็ก (ผู้เสียหาย)ได้เดินทางกลับไปประเทศเมียนมา (เมืองมะริด) คณะทำงานจึงได้สัมภาษณ์ มารดาของเด็กผู้เสียหายเพื่อนำไปเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการฯ ณ ภูธรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 20 ธันวามคม 2560