การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

 

 

                         หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

                             เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อพ่อ แม่ สังคมประเทศชาติ และเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด้กๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก กิจกรรมประกอบด้วย การเล่นเกมส์ต่างๆ รับของขวัญของรางวัล และซุ้มอาหารมีเด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้รับความสุข สนุกสนานกันทั้งครอบครัวและยังได้รับของขวัญกันกลับบ้านอีกด้วย