ร่วมกิจกรรมวันคนพิการแห่งชาติจังหวัดระนอง

 

 

                 ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการแห่งชาติจังหวัดระนอง ณ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                           วันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการแห่งชาติจังหวัดระนอง ภายใต้หัวข้อ กระทรวงแรงงานดูแลใจใส่คนพิการ ณ โรงยิม อบจ.ระนอง มีกิจกรรมตัดผมชาย นวดแผนไทยฟรี  สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ แนะแนวอาชีพ รับสมัครคนพิการเข้าทำงาน ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน ให้คำปรึกษาพรบ.ประกันสังคม รับสมัคร ม.40 มีผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน