ข่าวเด่น

ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลตามโครงการตรวจบูรณาการ ฯ

 

 

                                       ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลตามโครงการตรวจแรงงานแบบบูรณาการฯ 

ภาพข่าว: 

หัวหน้าผู้ตรวจกรมจัดหางานและหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS

 

 

                       หัวหน้าผู้ตรวจกรมจัดหางาน และหัวส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง                 ร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ONE STOP  SERVICE  

ภาพข่าว: 

ออกตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานประมงตามโครงการตรวจบูรณาการ ฯ

 

 

                                            ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงทะเลตามโครงการตรวจบูรณาการฯ

ภาพข่าว: 

การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องการแย่งอาชีพคนไทยของแรงงานต่างด้าว

 

 

                       แรงงานจังหวัดระนอง และจัดหางานจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ เรื่องการแย่งอาชีพคนไทยของแรงงานต่างด้าว

ภาพข่าว: 

การตรวจบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานในโรงงาน

 

 

                       รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายสุเทพ  วงษ์พานิช) นำส่วนราชการบูรณาการการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานในโรงงาน

                         

ภาพข่าว: 

ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ

 

 

                                                วันนี้เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดระนอง เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสถานประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ.ภูธารีสอร์ท ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง มีเจ้าของสถานประกอบการ ฝ่ายบุคคลเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน 

ภาพข่าว: 

ตรววจแรงงานแบบบูรณาการฯ

 

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content