ข่าวเด่น

3 ทางเลือกระบบประกันสังคม สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สอบถามได้ที่  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง              โทรศัพท์  0 7782 8533-6

 

ภาพข่าว: 

การจ้างงานคนพิการ

การจ้างงานคนพิการ  ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

http://www.mol.go.th/content/62670/1504757160

 

สอบถามได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง  

โทรศัพท์  077 862026-8  

  www.doe.go.th/ranong

ภาพข่าว: 

นโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 นโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  (นโยบาย 13 - 4 -7) หรือ 3A

 

 

ภาพข่าว: 

ผู้ตรวจราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดระนอง

 

ผู้ตรวจราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดระนอง

ภาพข่าว: 

ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

 

 

              ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

เพื่อให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

ภาพข่าว: 

การณรงค์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว OSS และการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว

 

 

                                                หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้                 และการมีส่วนร่วมกับเครื่อข่ายด้านแรงงาน

 

ภาพข่าว: 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS

 

 

                                              นายพรเทพ  ผ่องศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS

 

ภาพข่าว: 

ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลตามโครงการตรวจบูรณาการ ฯ

 

 

                                       ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลตามโครงการตรวจแรงงานแบบบูรณาการฯ 

ภาพข่าว: 
Syndicate content