Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการก่อสร้าง ณ แคมป์คนงานก่อสร้าง

pll_content_description

TOP