Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนองร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การป้องกันความเสี่ยงในการติดไวรัส COVID-19 ให้กับแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

TOP