Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์

0-7780-0152-3

อีเมล

ranong@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง


ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 3 ตำบลบางริ้น

อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000

โทรศัพท์ 077-800-152

โทรสาร  077-800153 

E-mail : ranong@mol.mail.go.th , ranonglabour85@gmail.com

 
 
TOP