Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


 

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอกระบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง 85110

โทร : 082-8022443

Facebook Page : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง – ศบร.กระบุรี

สถิติการใช้บริการ

สถิติการใช้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง 2564

ความพึงพอใจในการให้บริการ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง พ.ศ. 2564

 

TOP