Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

การตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานประมงทะเล ตามโครงการบูรณาการเพื่อป้องปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ฯ

pll_content_description

 

 

                  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดระนอง ผู้แทนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนสารวัตรตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้แทนศปชล.ทม. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง ผู้แทนพมจ.รน. ผู้แทนประมงจังหวัดระนอง โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ 540 จากสถานีตำรวจน้ำระนอง ได้ร่วมกันตรวจเรือประมงทะเลบริเวณเขตตะวันตกเกาะพยาม น่านน้ำจังหวัดระนอง 

 

       

TOP