Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทะเบียน กค 9857 ระนอง

27 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะกาศเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint Xerox P355D)

20 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน กค 9857 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและโฟมบอร์ด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint Xerox P355D) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเรือจ้างเหมาไป-กลับ ท่าเรือปากน้ำระนอง-ท่าเรือเกาะสินไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอาชีพ (หลักสูตรการแปรรูปอาหาร) ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิถุนายน 2566
TOP