Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สขร.1-มิถุนายน 2565

1 กรกฎาคม 2565

สขร.1 พฤษภาคม 2565

1 มิถุนายน 2565

สขร-1 เมษายน 2565

28 เมษายน 2565

สขร.1-มีนาคม 2565

4 เมษายน 2565

สชร.1-กุมภาพันธ์ 2565

1 มีนาคม 2565

สขร.1- มกราคม 2565

31 มกราคม 2565

สขร.1-ธันวาคม 2564

30 ธันวาคม 2564

สขร.1-พฤศจิกายน 2564

30 พฤศจิกายน 2564

สขร.1-ตุลาคม 2564

12 พฤศจิกายน 2564

สขร.1-กันยายน 2564

5 ตุลาคม 2564

สขร.1-สิงหาคม 2564

5 ตุลาคม 2564

สขร.1-กรกฎาคม 2564

5 ตุลาคม 2564
TOP