Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระนอง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สขร1-ตุลาคม-2566

1 พฤศจิกายน 2566

สขร.1-กันยายน-2566

6 ตุลาคม 2566

สขร1-สิงหาคม-2566

1 กันยายน 2566

สขร1-กรกฎาคม-2566

4 สิงหาคม 2566

สขร1-มิถุนายน-2566

4 กรกฎาคม 2566

สขร1-พฤษภาคม-2566

2 มิถุนายน 2566

สขร.1-เมษายน-2566

1 พฤษภาคม 2566

สขร.1-มีนาคม-2566

31 มีนาคม 2566

สขร.1-กุมภาพันธ์-2566

1 มีนาคม 2566

สขร.1-มกราคม-2566

1 กุมภาพันธ์ 2566

สขร1-ธันวาคม 2565

4 มกราคม 2566

สขร1-พฤศจิกายน-2565

1 ธันวาคม 2565
TOP